att bygga UGJs 40-talsvagnar


UGJs 40-talsvagnar dök upp som en mycket glad överraskning för ett stort antal år sen. Jag har byggt några utan att fundera så särskilt mycket över hur jag gjort det, alla är väl inte några mästerbyggen heller, men jag skyller på att jag var ung när jag byggde dem.

Ett axplock:

Idag finns ju NMJs till stora delar utmärkta färdigmodeller att köpa så något oavvisligt behov att bygga själv finns kanske inte. Vill man ha lite kul hobbypyssel som preludie till att ställa vagnen på banan så vill jag påstå att att man kan få en UGJ-skapelse att bli väl så snygg, billigare (i skrivande stund kostar en byggsats 430 pix, att jämföra med NMJ-vagnarnas 550), och man får som sagt en stunds trevligt tidsfördriv med att pilla ihop den också.
 
UGJs vagnar fanns också att köpa som färdigmodeller, men för att motsvara grundläggande krav kräver de en hel del pyssel. Jag vill gå så långt som att rekommendera att man gör byggsatser av färdigmodellerna lik förbaskat...

Om man nu utgår från UGJs byggsats, numer tillgänglig från Lokstall1, får man en vagnskorg som är så skalenlig man kan begära, och till den också diverse lösdelar. Korgen kan vara färdigmålad eller omålad och då i nån svartgrön kulör. Med utgångspunkt från det som levereras kan man sen komplettera med varjehanda superdetaljer som exv. dörrstopp, bromsslangar, elkopplingskabel, fristående handräcken, dekaler till batterilådorna osv. Eller så låter man bli, allt efter egen smak och tycke.
 

Det här brukar ingå i byggsatsen:

  1. Tak, slätt eller räfflat,
  2. Vagnskorg,
  3. Snäckventiler eller fläktkåpor och buffertar (buffertstämplar och fläktkåpor ville inte vara med på bild),
  4. Hjul av plast, kan säkert användas men jag byter helst till metallhjul, (i alla fall till A3/B3 får man numera med metallhjul),
  5. Bälg eller vulst (9) beroende på utförande, med tillbehör,
  6. Boggier, antingen de modernare MD-boggierna eller de äldre boggie m/39,
  7. Batterilådor och andra pluttar att sätta under vagnen
  8. Koppelfäste,
  9. Ev. vulst,
  10. Fönster

Koppel och dekaler ingår inte men är lätt tillgängligt. Finfina dekaler finns från SWB eller ByggSvenskt, koppel skaffar man lätt från annat håll. Om vagnen är färdigmålad är den i allmänhet märkt redan, då behövs inga dekaler.

Ordningen man monterar delar, målar och har sig är säkert väldigt individuell, jag vet inte om jag gör likadant varje gång heller, det mesta funkar nog.
 
Målning

Det första jag gör med vagnen brukar vara att måla korgen, om den inte kommer färdigmålad. Gör den det brukar jag nöja mig med 'fabriksmålningen'. Oavsett detta är man tvungen att måla fönsterramarna, jag målar med nån träfärgad kulör från Vallejo. Det är ett jobb jag inte älskar men som måste göras i alla fall. Skulle man råka slarva lite och få färgkladd på fönstret går det lätt att skrapa bort det med en tandpetare.

Bygger man en A3 eller B3 ska fönsterramarna vara aluminiumfärgade, det fixar jag med hjälp av en silverpenna ("Liquid chrome") från Panduro.

När fönstren och korgen är färdigmålade är det dags att göra allt som mår bra av att mattlackas. Jag sätter dit alla detaljer på underredet och dessutom bälgar/vulster eftersom jag vill kunna lacka över eventuellt limkladd. Limmet jag använder är lättflytande cyanoakrylat. Vanligt plastlim funkar INTE!

Innan mattlackningen ska naturligtvis dekalerna sättas dit också.
 

Buffertar och bälg eller vulst

Buffertarna består av två delar, hylsan och stämpeln. Jag börjar med att fila, borra eller brotscha upp hålen i gavlarna lite grann. Sen trycker jag i bufferthylsorna i gavlarna och därefter buffertstämplarna i hylsorna. Med lite tur sitter allt tillräckligt hårt utan lim.
 
Bälgar brukar jag limma fast, medan vulsterna i allmänhet sitter fast ändå. Glöm inte att samtidigt montera övergångsbryggan. För att slippa plastkänslan (som inte dämpas nämnvärt av mattlackningen) brukar jag också måla bälgarna och vulster med nån gråsvartbrun blandning. Bälgar kan ibland få nån beigebrungrå ton.


Underredsdetaljer

Med hjälp av den medföljande skissen är det lätt att hitta rätt plats för batterilådorna och det andra. De har i de flesta fall fästpinnar som ska passas in i motsvarande hål i underredet, jag brukar skära loss dem och limma dit detaljerna direkt på golvets undersida med ca-lim.

Fotsteg

Fotstegen limmas fast med ca-lim, se till att trycka fast dem ordentligt så det inte blir en glipa mellan översta steget och korgen.


Dekaler

SWBs dekalark innehåller märkning för alla(?) tidsåldrar för respektive vagn, dekalarket för just BCo7b/ABo7b/AB7 ses här (för att se vad det står får man nog blåsa upp bilden i större storlek):


Efter att dekalerna satts dit ska korgen matt- eller sidenlackas, det viktiga är att tänka på att man helst ska mattlacka innan fönstren monteras. Det går naturligtvis att maska fönsterraden och mattlacka när vagnen är klar men det finns då en risk för färgskiftningar eller skillnad i glansen som kan se lite knepig ut.

En åtgärd som ger ett oproportionerligt gott intryck är att måla dörrbeslag och -handtag silver. Att måla handräckena innanför dörrarna tror jag ger samma effekt, själv brukar jag hoppa över det av rädsla att kladda ner vagnens sida. Målar man de ingjutna räckena, eller sätter dit nya av mässing eller nysilvertråd, ska de målas 'bakelitbruna' eller svarta med silverfärgade fästen.
 

Fönstermontering

De här vagnarna brukar påstås ha en tendens att bli bananformade. Jag har inte sett detta på någon av mina vagnar och skulle beteckna det hela som en 'urban legend' om det inte vore för alla vittnesmål jag hört och läst. Det kan vara idé att kontrollera hur det ser ut i alla fall. Vad jag däremot HAR sett är hur vagnskorgen bågnar efter att fönstren monterats.
 
 

Detta beror så vitt jag kan förstå på att fönsteröppningarna är en aning tajta så att när fönstren trycks in tvingar de upp korgens överkant och orsakar på det sättet en något krum form. För att undvika detta filar jag lite lätt i fönsteröppningarnas insidor så att fönstren kan monteras utan att spänna alltför mycket. Undvik att fila i hörnen då det lätt syns när fönstren monterats.
Toalettfönstren ska vara frostade, detta kan bli snyggt genom att slipa fönstrets insida med fint sandpapper, smärgelduk, eller som här, med en glasfiberraderare. Alternativt (=enklast) kan man helt enkelt sätta en bit sårtejp på insidan.
 
 

'Glaset' limmar jag med 'Canopy Glue', en seg sorts vitlim som också används till att limma fast glashuvar på rc-flygplan. På sistone har jag istället använt Panokitt från Panduro. Det är ett lite klibbigare och snabbtorkande vitlim som funkar utmärkt.


Koppelkulisserna

Jag var länge rätt skeptisk till de medföljande koppelkulisserna men nu har jag blivit omvänd. De fungerar bra bara man ser upp med ett par små ting. 
 
Koppelhållaren filar jag till för att få den att löpa lätt. Dels filar jag ner de runda märken som sitter på ytteränden av koppelhållaren. Detta för att de inte ska spänna mot plattan som säkrar dem i korgen. Dessutom filar jag upp flärpen som styr koppelhållaren i kulissöppningen. Den brukar lätt kunna gå lite trögt annars. Här är det viktigt att inte fila för mycket, gör man det lär kopplet bli sladdrigt i höjdled.

Fästplattorna kan tryckas ner utan lim, de runda tapparna gör att de kläms fast. Den modige kan ju lita på att det sitter, jag gör det inte utan säkrar med lite ca-lim. Använd INTE den lättflytande varianten, och se till att inget lim hamnar på insidan om de vinklar som styr koppelhållaren!

När kulissen så är på plats och säkrad, ska fjädern monteras. Här är det viktigt att ha rätt fjäderspänning. För hårt spänt gör att kulissen låses i mittläget och inte gör nån nytta, för löst gör att kulissen inte centrerar. Jag tycker inte det går att få bra fjäderspänst om man hakar upp fjädern i den hake som sitter i golvet, den sitter för nära kulissen och fjädern får knappt plats. Istället skär/filar jag bort den där haken och sätter in en knappnål som fjäderfäste på ett lite längre avstånd.


Boggieinfästning

Efter tips från några byggare hos SMJ kan man göra ena boggien fast i vickled. Detta åstadkommer jag genom att stötta boggiens sidor i höjd med infästningen. Stöttorna utgörs av mässingsspikar med kullrigt huvud som trycks genom korggolvet efter att jag borrat hål i rätt läge. För att spikhuvudena ska löpa lätt måste något plant och rätt hårt och glatt limmas som glidyta på boggiens ovansida. Jag brukar ta en bit mässing från resterna av nån etsplåt men det går säkert lika bra med en bit plast.

Spikarna måste limmas i korgen men innan detta görs är det viktigt att provmontera boggien och kolla att höjden är korrekt. Jag kollar mot MRWs TB-koppelmall men man kan ju ta vad som helst, bara buffertarna hamnar på 12 mm höjd. Justerar gör jag genom att trycka ner spikarna genom korgen tills vagnen står för högt, sen trycker jag försiktigt ner vagnen mot rälsen tills buffertarna hamnar på rätt höjd samtidigt som jag ser till att vagnen inte lutar. När jag är nöjd säkrar jag spikarna med ca-lim, gärna lättflytande.

Höjden måste alltså kontrolleras noga, jag har ofta sett behov att lägga en eller ett par tunna brickor mellan boggien och boggiefästet för att få rätt höjd. Som nämnt ovan använder jag MRWs TB-koppelmall för att kontrollera höjden. Jag monterar däremot inte TB-koppel på mina UGJ-vagnar längre. Notera (ahhrrrggg - jag AVSKYR numera det ordet...) här också det målade dörrhandtaget. 


Justering av boggiernas rörelse

Innan man går vidare till nästa steg är det läge att fundera igenom hur man vill lösa problemet med att boggiernas rörelse hindras av fotstegen. Hur man ska komma till rätta med det här beror bland annat på hur kraftiga kurvradier vagnen behöver kunna virka sig igenom. Sen finns det åtminstone tre metoder jag har provat för att lösa detta.
 
Metod ett är att fästa fotstegen i boggien istället för i korgen. Den metoden använder jag flitigt på vagnar som har boggien längst ut på vagnen, som exv. de äldre Co8/Bo8. De här vagnarna har boggierna lite längre in så just den metoden skippar jag här.
 
Metod två innebär att man tar bort det på fotstegen som kommer i vägen när boggien ska svänga. På bilderna här syns hur boggien kan röra sig efter att jag knipsat bort det inre staget på fotsteget. (Vagnen i exemplet på bilderna är den ABo12c jag byggt av en UGJ-korg och etsade sidor från Byggsvenskt).

Metod tre är att fästa boggien asymmetriskt, dvs använda det fästhål som sitter förskjutet från boggiens 'riktiga' vridcentrum. Som synes på bilden till höger gör detta att boggien hamnar så långt in på vagnen att den utan problem går fri från fotsteget.

'Problemet' med metod tre är att den ändrar vagnens geometri, boggierna hamnar ju en bra bit för långt in mot mitten. Skillnaden kan man stå ut med eller inte, man blir i alla fall tvungen att välja, orörda fotsteg och felaktigt boggieavstånd, ELLER korrekt boggeiavstånd och stympade fotsteg. Jag är själv inte konsekvent utan väljer metod efter humör. Skillnaden i boggieavstånd ser i alla fall ut så här, korrekt avstånd till vänster:


Gardiner

Jag kör en rätt snikig variant med gardinerna. Det finns ju de som får till korrekt randiga gardiner och som viker till dem så de faller på rätt sätt. Allt detta är naturligtvis mycket bättre än att inte göra det, men jag tar en stor genväg. Gardinerna görs av vanliga pappersservetter klippta till lämplig gardinstorlek. Varje gardin limmas i överkanten med hjälp av 'undermedlet' canopy glue.

Som synes blir resultatet så långt lite spretigt, gardinerna tycks hänga i alla möjliga och omöjliga riktningar. Efter att limmet i överkanten torkat lägger jag på lim på underkanten av servetterna, sen går det att med en pincett, skruvmejsel eller annat spetsigt, forma till gardinen på önskat sätt. 
 
Som sagt, det går att få snyggare men det här ger en hyfsad 'Return on Investment' tycker jag. 
 

Inredning

Inredning i personvagnar tycker jag syns bra när den finns där, men saknas inte nämnvärt när den inte gör det. Sätter man i mellanväggar och gardiner döljs det faktum att stolar saknas rätt väl. Samtidigt ska absolut inte förnekas att inredningen i exv. NMJs 40-talsvagnar ger ett lyft till vagnarna. I mina UGJ-vagnsbyggen inskränker jag mig i alla fall till att montera innerväggar och gardiner... Hur jag gör innerväggarna visar jag i tråden om den ABo12c som skymtat förbi ovan.
 
Vill man kan man tillverka innergolv, även det av kartong. Mellanväggarna limmas då på golvet som kan göras uttagbart. Den som vill montera säten, bagagehyllor, bord, karaffer och annat kan få ett lite lättare jobb på det sättet.


Vikt

Numer brukar jag använda RimboGrandes riktlinjer, och lägga mig i närheten av deras undre gräns, när vagnvikten ska bestämmas. Deras formel ser ut så här: M = 10 * A + 5 * L (+15%), där
M = vikt i gram

A = antal axlar

L = modellens längd i cm
 
Detta ger att UGJs vagnar ska väga 150-200g. (NEM vill som jämförelse ha en vikt på knappt 110g, NMRA 180g). Utan vikt väger en UGJ-vagn c:a 90 g, jag kompletterar alltså med runt 60-70 g för att hamna rätt. I de här vagnarna limmar jag i allmänhet in balansvikter från Biltema.De är självhäftande men lita INTE på det limmet utan komplettera med lite epoxylim.
 

Taket

Tak finns i två varianter, släta och sickade/räfflade. Dessutom finns några varianter på takventiler, dels snäckventiler, dels två olika rektangulära typer. Vilket tak, vilka ventiler och var de ska monteras kan man också ha tur och se på en medföljande skiss, annars rekommenderas SMJs referensverk om 40-talsvagnarna. 
 
Takinfästning

Som synes på den här bilden på en Fo14 är taken ofta böjda så att de lyfter i ändarna. Bilden visar en typisk situation för alla mina vagnar, det här är alltså inget skräckexempel på något sätt.

Att taken är böjda på det här sättet är illa, och bra. Det vore ju bättre om de satt som en smäck utan åtgärder, när de nu inte gör det är det faktiskt bara att fästa taken i ändarna så kommer taket att sluta tätt i hela sin längd. Vilket ju är snyggt. Problemet man har att lösa är då hur man ska fästa taket. Metoder jag känner till är:
- Limma med ca-lim
- Limma med epoxilim
- Skruva fast
 
Ca-lim tror jag inte på, mitt problem med skruvmetoden är dels tillgången på långa skruvar, dels att ena änden av skruven på nåt sätt måste fästas i taket. Efter att ha upptäckt Panokitt är det vad jag använder. En liten klick i varje ände, spänn ihop medan det torkar, sen blir det helt ok.