Mina "banor"

Under min 'karriär' som modellrallare har jag, precis som alla andra, haft stora planer på imperier i bautaformat. Tidiga försök led svårt av utrymmesbristen i pojkrummet, senare blev det ännu värre men jag byggde i alla fall en del av en station i studentrummet i Linköping, något som storligen förundrade en och annan tillfällig besökare. Stationsbygget hamnade till sist som en del av mitt första imperium, DSJ1.

Numer har jag gett upp alla tankar på att själv bygga en stor bana och är helt inriktad på modulbyggande.

Dal Syltenäs Järnväg (DSJ)

DSJ är en tänkt anslutningsbana mellan SJ:s norra bohusbana och en mindre hamnstad. I mångt och mycket alltså min egen variant av Lysekilsbanan, med stationerna Munkedal, Smedberg och Lysekil maskerade under namnen Dal, Museröd och Syltenäs. Tidpunkten var tänkt att i huvudsak motsvara perioden 1956 till 1967, (med litterareformen ’56 resp. högertrafikomläggningen ’67 som gränsrösen).
 
 DSJ 1
Den ursprungliga DSJ var en 3R-bana byggd i sektioner på frigolit och med spår enligt rådande Märklinstandard. DSJ1 'såldes' runt årsskiftet 2001-02 för att ge plats åt DSJ2..

DSJ 2
Under mottot ”Bigger, improved formula” föddes så DSJ2. Samma tema men med högre ambitionsnivå avseende modellenlighet, alltså ett skifte till 2R. I samband med flytten från villan revs den här banan och steget över till 100% modulrallande var taget. Några delar av DSJ2 sparades med tanken att bygga om dem till moduler.