Syltenäs station


Det här är ytterligare ett räddningsprojekt efter rivningen av min bana 'DSJ2'. En station som nu 'moduliserats' med alla de utmaningar ett sånt tilltag förde med sig.