Yoa2 - 3D-printad

Jag fick tag i en tre-delad Yoa2/X9 på Tradera som jag tänkte få lite styrsel på. Den är en aning grov i strukturen och med printade handräcken, backspeglar och lite annat som jag tänker ersätta med ns-tråd eller andra detaljer.

Driv fick jag tag i från Kai Nilsson så den detaljen är helt avklarad med mycket god prognos för köregenskaperna.