TGOJ Yoa104 - Byggsvenskt

Efter att ha byggt den tvådelade X21 med hyfsat resultat tänkte jag ge mig på även den fyrdelade X20, eller Yoa 104 som den var littrerad innan 1968. Byggsatsen från ByggSvenskt är ju uppbyggd på ett välbekant sätt, skillnaden mot X21 är ju bara att det är två mellanvagnar att bygga också.