Tunaholm

Ett projekt påbörjat 2011...i skrivande stund 11 år sen!

Tanken var/är att bygga bort bristen på stora stationer vid modulkörningar. Eftersom det här är ett onormalt stort projekt är det inget man ror iland på egen hand, vi är alltså två om detta långtidsevenemang.

Inspiration till stationen och dess byggnader har hämtats från så vitt skilda ställen som Roslags Näsby, Kil, Ulricehamn och Karlstad. Bland annat...

Hela stationen består av nio sektioner. Tanken är att dessa ska vara placerade i tre vagnar som även ska fungera som underlag på rätt modulhöjd (RöK på 1300 mm).