Thermotransport Grfu

Thermotransports frysvagnar har ju presenterats av Pocher i forntiden (litt Hz) och NMJ lite mer i nutid (Grf). I de fryståg som rullade omkring med Thermotransports blåfärger fanns också vagnar baserade på standardvagnen litt G, kompletterade med isolering INNANFÖR de ursprungliga brädväggarna. Eftersom jag hade en uppsättning dekaler till Thermotransports Grfu-vagn byggde jag en sån, i mitt fall baserad på SMJ/UGJ G-vagn.

Väldigt enkelt bygge där enda bryderiet bestod i att få till de blå färgerna. Hur väl jag lyckades får väl andra bedöma, i alla fall tills jag gräver fram en Pocher- eller NMJ-vagn att jämföra med.