DSJ 2


Under mottot ”Bigger, improved formula” föddes så DSJ2...
 
Storleken var dikterad av rummets storlek, 728 x 382cm även om jag hade en optimistisk idé om att få annektera delar av nästa rum också, men då med Västeråsmoduler.

Spårplanen var uppbyggd som en rundbana med en förgrening till en säckstation. En dold extraslinga passerade en uppställningsbangård med 4 spår. Dessutom fanns förberedda anslutningar till ev. framtida tågmagasin, samt ett dockningsläge för Västeråsmoduler (numer är det väl lika bra att kalla det MMM-moduler?).  
 
Ramverket var byggt av 1x4”+1x2” L-balkar med 44x44 mm reglar som ben. Ovanpå detta ett spårunderlag av 12mm plywood, på vilket ett (eller mellan Smedberg och Munkedal två) lager vanlig korkbanvall limmats.

Spår och växlar var genomgående Peco c.75. Växlarna ovan jord manövrerades mekaniskt med hjälp av pianotråd, skjutomkopplare och gardinspiraler. Under jord Pecos växel-”motorer”.