Do40 - Vagnverkstaden

Den här vagnen hade ursprungligen littera Do5 men det blev Do40 när postvagnarna littrerades om baserat på antal kvadratmeter i postutrymmet. En hyfsat lättbyggd, om än lite pillig, byggsats. Den levererades med en hyfsad byggbeskrivning vilket hjälpte till högst avsevärt.