DFo26

En byggsats i resin från Vagnverkstaden med en hyfsat ovanlig kombinerad resgods och postvagn. Bygget var hyfsat okomplicerat, som vanligt handlar de flesta bryderierna om kombinationen boggifäste, koppel och fotsteg.