S06 - Vagnen för SJ Modelljärnväg

SJ byggde en modelljärnväg i en f.d. resgodsvagn som sen ambulerade runt i riket. Eftersom ursprungsvagnen getts ut av HNJ Verkstad en gång i tiden var det ju givet att det skulle byggas en modelljärnvägsvagn. Jag avstår från att bygga modelljärnvägen i den men det är nog väldigt få som upptäcker att den saknas.