Ellok litt bk - ugj + Hildorsson

Det här loket är en symfoni av grejer från olika håll. Kåpan från UGJ, drivningen från Anders Hildorsson, strömavtagare från Entec, lite dit-å-datt från ByggSvenskt och i övrigt diverse småprylar från varjehanda leverantör, ingen nämnd, ingen glömd.
 

Tyvärr hade den ena drivboggien stora problem att uppföra sig väl. Istället för att pilla med att få den i skick igen valde jag att göra den till löpboggi, dvs jag plockade bort kardan och snäckhjul. Nu hoppas jag att det ska räcka med drivning på ena boggien.