Ob - VVA

VVA har ju producerat en mängd otroligt välkonstruerade etsbyggsatser med likaledes intressanta förebilder. En av dessa är SJs 4-axliga flakvagn littera Ob.