Storbehållare och Lbs-vagnar

Att det här skulle vara just Lbs-vagnar med småbehållare är en rätt välkryddad anrättning. Litterat kan väl med bästa vilja i världen kallas "lätt trovärdigt", helt sant är det i alla fall inte. Nå, vagnarna är Fleischmanns 'Kleinbehälterwagen BTms55', inköpta enbart för behållarnas skull. Men synd att inte ta dem tillvara tänkte jag.

Det första jag gjorde var i alla fall att få styrsel på behållarna. Det går ju hyfsat tack vara dekaler från Byggsvenskt. Helt exakta blir de kanske inte men man ska vara väldigt speciell för att reagera våldsamt på avvikelserna.

Vagnarna blev ett litet fejkprojekt, nån svensk förebild har de ju inte. Efter att ha bytt hjul och koppel nöjde jag mig med att måla dem bruna och sätta på några dekaler.