kylvagnar


Tittar man på kylvagnar i allmänhet tror man gärna att de är vita. Tittar man emellertid lite närmare ser man att de ofta lutar åt det gula hållet, ibland åt grått. Vagnar med plåtsidor har ofta rostangrepp, precis som en gammal Saab. Dessutom samlas ofta en del damm och smörja runt dörrlås och gångjärn. Till detta kommer bromsdammet som ju syns väldigt väl på den 'vita' grunden. Hur blaskningen går till kan man se på vädringssidan där en kylvagn används som exempel.
 
Kylvagnar brukar som sagt ofta ha en gulaktig toning. Jag har tidigare försökt återge den med hjälp av blaskning och torrborstning men när jag gjorde Findusvagnarna provade jag en annan metod som jag ska försöka utveckla. Jag lägger helt enkelt på ett lager gul färg innan de sista tunna lagren vitt.


Effekten syns väldigt väl bredvid en rent vitmålad vagn, som på den här bilden: