hbis - (aluminiumväggar)

 
Något som är typiskt för aluminiumfärgade vagnar som varit i trafik ett tag är att de inte är det minsta aluminiumfärgade längre. Detta gällde förr framförallt tankvagnar vill jag minnas, numer är det betydligt vanligare med vagnar som levereras aluminiumfärgade. Typexempel man hittar på en modelljärnväg är Hbis och Hbikks. Här nedan finns ett par exempel på behandlade Hbisvagnar.  
 
Det som gjorts med den första vagnen är att sidorna, efter att ha fått en grund av silver/aluminium, målats över med en beigebrun Humbrolfärg (H187), som bums torkats bort utan att all färg försvunnit. Sen har en mörkare beigebrun blask lagts på, utan att torkas av den här gången. SJ-brunmålat dekalpapper har använts som underlag för litteraskyltar. Dekalerna har alltså satts på efter blaskningen.

Vagnen nedan har, förutom stegen beskrivna ovan, fått en riklig blaskning med mörkare brunt, igen utan att få nån avtorkning. Färgbättrade ställen är gjorda med dekalpapper målat i olika gråbeiga och SJ-bruna kulörer och tillklippt med raka kanter och räta vinklar.