Syltenäs station


Det här är precis som lokstationen ett räddningsprojekt efter rivningen av min bana 'DSJ2'. En station som nu 'moduliserats' med alla de utmaningar ett sånt tilltag förde med sig.