Lastfartyget stella linda

För att kunna befolka min hamn behövde jag ett lastfartyg, till... Liggande i förrådet fanns det här klipparket från Scalescenes, när inget annat var lockande startade jag bygget med tanken att det skulle få puttra på lite på halvfart. Nå, det ena gav det andra och helt plötsligt var det i full gång.

Naturligtvis blir utförandet betingat av att det faktiskt 'bara' är ett klippark men som bifigur på en modelljärnvägsmodul lär det få duga.