MMM tågfärja - MMMS Titanic

Inför en MMM-körning i Tyresö (har jag för mig) byggde Staffan Holmer en "tågfärja" för vagnsutbyte mellan 2R och 3R. Som ett litet sidoprojekt fick jag i uppdrag att bygga om den så den mer liknade ett fartyg än den mycket funktionella "färjan".

Funktionellt var den ju rätt enkel, tre parallella spår utan växlar eller elanslutning. Jag tänkte det skulle bli enklare att bygga båt av det hela om jag kunde stänga igen stäven helt och ha bara ett spår ut i aktern. In med en 3-vägsväxel alltså. Dessutom tänkte jag det vore praktiskt att ha spåren elektrifierade, i alla fall för 2R.

I övrigt tänkte jag det var viktigt att kunna komma åt den funktionella delen och bygga 'båten' som ett avlyftbart skal. Projektet tog sen formen av ett stort experiment där framförhållningen var ungefär ett steg framåt. En liten utmaning med andra ord.