T104 Pollux

Det här bygget är i grunden något så simpelt som en uppskalad kartongmodell. Klipparket jag utgått från är i skala 1/400, modellen i 1/100. Efter att ha kopierat upp kartongmodellen användes den som mall för att klippa ut varje del i 1mm polystyrenplast (ur ett enormt plastark jag skaffat från en reklamskyltstillverkare i Farsta).

Metoden är nog helt funkis men för att det ska bli helt perfekt borde man lägga till betydligt fler spant än vad kartongmodellen har. Det handlar nog inte om materialvalet utan mest om att en uppskalad modell kommer att behöva mer i form av stagning för att inte bli kantig där den inte ska vara det.