Volvo Omställningsbuss

Omställningsbuss undrar ni säkert vad det är? Jo det är alltså en buss som inför högertrafikomläggningen försågs med en dörr även på höger sida. Den har alltså dörrar på båda sidor. Modellen är 3D-printad av Winterzone för Spårvägssällskapets Östgötaavdelning, jag köpte byggsatsen på Hjulmarknaden.

Byggd för att likna Uddevalla Omnibus blå bussar men nån riktig förebild har den inte såvitt jag vet.